Wizyta częstochowskiego oddziału PTMA w Niedźwiadach

13 października zawitała do naszego Obserwatorium ośmioosobowa grupa miłośników astronomii skupiona w częstochowskim oddziale PTMA. Poniżej publikujemy podziękowanie jakie nadesłał nam Prezes oddziału pan Ryszard Rejment.

„W imieniu członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii Oddział Częstochowski im. ks. Bonawentury Metlera, dziękujemy za stworzenie możliwości złożenia wizyty w obserwatorium astronomicznym w Niedźwiadach –stałej bazie obserwacyjnej zarządzanej przez Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne „Grupa Lokalna” w Niedźwiadach. Szczególne podziękowania składam na ręce Marka Nikodema, obecnego prezesa oraz pozostałych członków Stowarzyszenia, których zaangażowanie pozwoliło na stworzenie wyjątkowego w skali kraju centrum astronomii. Prowadzona tam działalność popularyzatorska, edukacyjna i naukowa pozwala na rozwijanie poznawczych pasji szerokich kręgów odbiorców i stanowi wielką atrakcję zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów– entuzjastów oraz pasjonatów „nocnego nieba”.
Nasza wizyta miała miejsce 13.10.2023 r. Dominująca jej część przypadła na zwiedzanie budynków tworzących zaplecze infrastrukturalne kompleksu astronomicznego (dawna Szkoła Podstawowa w Niedźwiadach). Niepodważalną zaletą tego miejsca jest m. in. położenie z dala od źródeł miejskiego oświetlenia, co zainspirowało nas do podjęcia wspólnej
inicjatywy mającej na celu wyszukanie w okolicach Częstochowy miejsca o podobnych zaletach i stworzenia choćby zalążka dla pierwszego w regionie, profesjonalnego punktu obserwacji nocnego nieba. W dalszej części wizyty mieliśmy możliwość szczegółowego zapoznania się z wyposażeniem tworzącym zaplecze optyczne(teleskopy systemu Newtona o średnicach: 250, 400 i 600 mm). Zwieńczeniem wizyty i wielką atrakcją były własne, wieczorne obserwacje październikowego nieba możliwe dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym.
Wartym podkreślenia jest fakt, że gospodarze zapewnili życzliwą i przyjacielską atmosferę sprzyjającą możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń. W ramach rozwijania wspólnych pasji i zainteresowań znaleźliśmy czas na nieformalne spotkanie,w trakcie którego prowadziliśmy m. in. dyskusję n/t wyjątkowości miejsca, w którym przebywaliśmy i ogromnego wkładu pracy członków „Grupy Lokalnej” w jego utworzenie. Żywimy nadzieję na kontynuację współpracy w przyszłości i zachęcamy wszystkich do odwiedzania obserwatorium astronomicznego w Niedźwiadach.
Członkowie
PTMA Oddział Częstochowski im. ks. Bonawentury Metlera”

Autor tekstu: dr A. Kupczyk

Wspólna fotka PPSAE i PTMA w naszej siedzibie, fot. Ryszard Rejment
…. i w naszym obserwatorium, fot. Ryszard Rejment

Komentowanie jest wyłączone