Nasze Stowarzyszenie nagrodzone prestiżowym Medalem im. Włodzimierza Zonna

Pałucko Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne zostało nagrodzone Medalem im. Włodzimierza Zonna. Ta wyjątkowo prestiżowa nagroda przyznawana jest przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne za wybitne zasługi w szerzeniu i popularyzacji wiedzy o Wszechświecie. Jury powołane przez Zarząd Główny PTA co dwa lata wręcza laureatom medal poświęcony pamięci astronoma Włodzimierza Zonna.

Awers Medalu im. W. Zonna
Rewers Medalu

Nagroda przyznawana jest od 1983 roku. Po raz pierwszy w historii medal został wręczony nie pojedynczej osobie, lecz organizacji. Nagroda i Medal im. Włodzimierza Zonna są wyrazem najwyższego uznania za działalność popularyzującą wiedzę o Wszechświecie w Polsce. Profesor Zonn był wieloletnim Prezesem PTA, obdarzonym wyjątkowym darem popularyzacji astronomii i upowszechniania nauki. Jego wykłady cieszyły się popularnością porównywalną z koncertami rockowymi, a książki rozchodziły się w wielotysięcznych nakładach. Podstawowym kryterium przyznawania Nagrody jest wysoki poziom merytoryczny przybliżania problemów współczesnej astronomii, astrofizyki i kosmologii w szerokich kręgach społecznych. W uzasadnieniu Jury Medalu im. Zonna podkreśla, że nagroda została przyznana PPSAE w uznaniu wieloletnich zasług w krzewieniu kultury astronomicznej, w szczególności za wybudowanie obserwatorium astronomicznego w Niedźwadach oraz coroczną organizację Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii OZMA, najstarszej tego typu imprezy w Polsce. Medal przyznany naszemu stowarzyszeniu jest dopiero 23 medalem przyznanym w historii tego wyróżnienia. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się same sławy polskiej astronomii.

XL Zjazd PTA fot. Paweł Dobies


Uroczystość wręczenia Medalu odbyła się 13 września w Warszawie w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk podczas XL Zjazdu PTA. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała delegacja w składzie Paweł Dobies, Bartosz Pilarski, Przemysław Mazur i Marek Nikodem.

Delegacja PPSAE z Medalem im. W.Zonna fot. Paweł Dobies
P.Mazur, M. Nikodem, B. Pilarski fot. P.Dobies

Medal z rąk Prezesa PTA Marka Sarny odebrał prezes PPSAE Marek Nikodem, który w okolicznościowym przemówieniu podziękował za tą wyjątkową i zaszczytną nagrodę, zaznaczając że dla organizacji którą ma zaszczyt reprezentować, znalezienie się w gronie tak wybitnych osobowości jest największą nobilitacją. Przedstawił także krótko historię oraz zakres działalności naszego stowarzyszenia oraz obserwatorium w Niedźwiadach. Podkreślił także, zaangażowanie całego naszego zespołu zaznaczając, że takie osoby jak m.in. Roman Kral czy Karol Wenerski odegrały kluczową rolę w tworzeniu stowarzyszenia oraz budowaniu obserwatorium.

Prof. Maciej Mikołajewski odczytuje list gratulacyjny fot. Paweł Dobies
Prezes PTA Marek Sarna wręcza Medalu im. w. Zonna nr 23 fot. Paweł Dobies
Gratulacje od prof. M.Mikołajewskiego fot. P.Dobies
przemówienie Prezesa PPSAE Marka Nikodema fot. Paweł Dobies
Drugi Medal im. W..Zonna otrzymało PTMA fot. Paweł Dobies


Dotychczasowi laureaci Medali i. Włodzimierza Zonna:
1 Stanisław Brzostkiewicz Frombork 1983
2 prof. Jan Mergentaler Wrocław 1985
3 prof. Michał Heller Gdańsk 1987
4 dr Krzysztof Ziołkowski Bachotek 1989
5 mgr Edith i Andrzej Pilscy Przegorzały 1991
6 mgr Małgorzata Śróbka-Kubiak, mgr Mirosław Kubiak, dr Kazimierz Schilling Warszawa 1993
7 dr Jarosław Włodarczyk Poznań 1995
8 dr Henryk Chrupała Zielona Góra 1997
9 dr Henryk Brancewicz Olsztyn 1999
10 dr Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska Kraków 2001
11 doc. Tadeusz Jarzębowski Toruń 2003
12 prof. Robert Głębocki (pośmiertnie) Wrocław 2005
13 prof. Andrzej Woszczyk Kielce 2007
14 dr Tomasz Kwast Kraków 2009
15 Julian Murzyn Kraków 2009
16 dr hab. Lech Mankiewicz Gdańsk 2011
17 Paweł Maksym (pośmiertnie) Warszawa 2013
18 Marek T. Szczepański Warszawa 2013
19 Andrzej Branicki Poznań 2015
20 Bogdan Wszołek Zielona Góra 2017
21 Jadwiga Biała Olsztyn 2019
22 Jacek Drążkowski Olsztyn 2019
23 Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne (PPSAE) Warszawa/Szczecin 2021
24 Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) – nagroda specjalna 2021

Medal nr 23 w naszych rękach jest nasz już na zawsze. fot. P.Dobies

tekst:mn zdjęcia:Paweł Dobies

Komentowanie jest wyłączone