Słup słoneczny.

W ostatnich kilku dniach mogliśmy obserwować po zachodzie Słońca zjawisko słupa słonecznego (sun pillar). Niewątpliwie przyczyną tego był napływ nad Polskę chłodnych mas powietrza. Słup słoneczny jest zjawiskiem optycznym w atmosferze przyjmującym postać kolumny świetlnej nad Słońcem, rzadziej pod nim. Najłatwiej jest go zaobserwować tuż przed wschodem Słońca lub po jego zachodzie. Przybiera wtedy formę świetlnej kolumny, na ogół zabarwionej czerwonawo, innym razem słupy słoneczne mogą wydawać się białe, a innym świecić odcieniem żółtego, pomarańczowego lub fioletowego.

Czasami pojawiają się jako kilka pionowo nawleczonych plam światła w zależności od położenia kryształów w chmurach.

Słup słoneczny po zachodzie Słońca 13 maja 2019 r , fot.Marek Nikodem
Delikatny słup słoneczny przed wschodem Słońca, fot. Marek Nikodem
Wyjątkowo jasny i wysoki słup słoneczny sfotografowany przez Joannę Fengler (PPSAE)

2Kiedy powietrze jest zimne, a Słońce wschodzi lub zachodzi , miliony spadających kryształów lodu znajdujących się w chmurach mogą odbijać światło słoneczne i tworzyć niezwykłą kolumnę światła. Lód czasami tworzy płaskie, sześcioboczne ukształtowane kryształy. Gdy spadają z chmur wysokiego pułapu, opór powietrza powoduje, że kryształy te dryfując w atmosferze większość czasu leżą prawie płasko kołysząc się z boku na bok. Światło słoneczne odbija się od takich kryształów tworząc efekt filaru słonecznego.

fot. Marek Nikodem

5

Szeroki i intensywny słup słoneczny widoczny zanim Słońce schowało się pod horyzontem, fot.Marek Nikodem
Czasami słup słoneczny wygląda jak kilka pionowo nawleczonych plam światła,
fot. Marek Nikodem

Słupy słoneczne są zjawiskiem pięknym i stosunkowo częstym. Najlepiej obserwować je, gdy Słońce znajduje się nisko na zachodnim niebie tuż przed zachodem lub na wschodzie w momencie świtania.

tekst:Marek Nikodem/ PPSAE

Komentowanie jest wyłączone