Powrót do przeszłości 19

13 lipca 2001 Sąd Gospodarczy w Bydgoszczy wpisał do rejestru organizacji pozarządowych Pałucko Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Eklogiczne. Ta data jest uznawana za oficjalny początek naszej działalności. PPASE powstało z połączenia trzech klubów astronomicznych: BKA Antares z Bydgoszczy, MKA Miky Way z Borówna oraz Szubińskiego Klubu Przyjaciół Astronomii SzKaPA. Pomysł na zawiązanie stowarzyszenia narodził się na jednym z pikników astronomicznych jakie wspólnie organizowały te kluby. Prace nad statutem i nazwą stowarzyszenia rozpoczęły się gdzieś w listopadzie/grudniu 1999 roku. W lipcu 2000 roku dzięki determinacji Olafa Stephana zostały złożone w sądzie dokumentu założycielskie oraz projekt statutu. Po niemiłosiernie długo ciągnących się procedurach sądowych, rok później wreszcie uzyskaliśmy osobowość prawną. Komitet założycielski tworzyli Romuald Graul, Karol Wenerski, Roman Kral i Marek Nikodem. Wkrótce dołączyli do stowarzyszenia miłośnicy astronomii ze Żnina, Wągrowca, Torunia i innych miejscowości. Pierwszą naszą siedzibą było pomieszczenie w budynku szkoły podstawowej w Borównie. Jednak naszym ambitnym planem było pozyskanie pomieszczeń i terenu po zlikwidowanej szkole w Niedźwiadach i zbudowanie tam najpierw stacji astronomicznej, a potem obserwatorium. Członkowie SzKaPA od 1999 roku prowadzili intensywne działania oraz zakulisowe rozmowy celem uwieńczenia naszych planów i marzeń sukcesem. W grudniu 2001 dokonaliśmy zmian w statucie co utorowało drogę do zmiany siedziby z Borówna na Niedźwiady.

Komentowanie jest wyłączone