ZJAWISKA OPTYCZNE W ATMOSFERZE

Na półkuli północnej trwa sezon na obłoki srebrzyste (Noctilucent Clouds, NLC)

Komentowanie jest wyłączone