Półroczny ruch Słońca nad Obserwatorium Astronomicznym w Niedźwiadach

Janusz Szkudlarek, członek naszego Stowarzyszenia w dniu przesilenia zimowego umieścił na terenie Obserwatorium w Niedźwiadach dwie puszki z materiałem światłoczułym. Po pół roku puszki zostały otwarte.  Efektem są zdjęcia wykonane techniką fotografii otworkowej z wykorzystaniem papieru światłoczułego i puszki po kawie. Jest to rejestracja ruchu Słońca – czyli solarigrafia nad Obserwatorium Astronomicznym w Niedźwiadach . Naświetlanie materiału trwało sześć miesięcy od najkrótszego dnia w roku 2020 do  10 lipca 2021.

Solarigrafia przedstawiająca Obserwatorium astronomiczne w Niedźwiadach wraz z półrocznym ruchem Słońca, fot. Janusz Szkudlarek

Solarigrafia to technika fotografii analogowej wymyślona w 2000 roku.
Solarigrafie przedstawiają pozorne trajektorie Słońca na sklepieniu niebieskim w wyniku obrotu Ziemi wokół własnej osi. Są one w większości wykonane za pomocą kamer otworkowych i bardzo długich czasów naświetlania, od jednego dnia do sześciu miesięcy między przesileniem zimowym a przesileniem letnim lub odwrotnie. Obrazy pokazują różne ścieżki Słońca nad miejscem w którym umieszczono aparat otworkowy.
Aparaty otworkowe są ładowane materiałami światłoczułymi (głównie czarno-białym papierem fotograficznym), dzięki czemu światło słoneczne powoduje bezpośrednie zaczernienie jego powierzchni . Trajektorie Słońca i obraz krajobrazu pojawiają się bezpośrednio na powierzchni papieru, tworząc negatyw, który jest digitalizowany i obrabiany za pomocą oprogramowania do przetwarzania obrazu w celu późniejszej publikacji.

Pozorna droga Słońca w Wągrowcu, fot. Janusz Szkudlarek

Komentowanie jest wyłączone