Gmina Szubin laureatem konkursu „Innowacyjny Samorząd 2021” za projekt „Bliżej gwiazd”

Gmina Szubin zajęła II miejsce  w finale konkursu Innowacyjny Samorząd organizowanym przez serwis samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Głosy jury zdobył projekt „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach.

Do konkursu stanęło  226 samorządów z całego kraju,  które zgłosiły aż 396 projektów.  Najważniejszymi kryteriami oceny były nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania podobnych kreatywnych działań.


II miejsce: Szubin – „Bliżej gwiazd” – utworzenie Centrum Astronomiczno-Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach

Jury nagrodziło gminę Szubin za zaangażowanie i wsparcie udzielone grupie pasjonatów astronomii zrzeszonych w Pałucko-Pomorskim Stowarzyszeniu Astronomiczno-Ekologicznym, które zaowocowało powstaniem Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktycznego w Niedźwiadach, które stało się regionalnym centrum astronomii amatorskiej.

Nasza siedziba przekształcona w
Centrum Astronomiczno, Kulturalno-Dydaktyczne fot. M.Nikodem

Ze względu na sytuację epidemiczną gala konkursu odbyła się w formule zdalnej. Szubiński samorząd reprezentowała Wioletta Borys-Stachowiak, Zastępca Burmistrza Szubina. W swoim przemówieniu Pani Burmistrz nie ukrywała, że jest bardzo dumna z przyznanego wyróżnienia.  Doceniła również wkład i zaangażowanie naszego Stowarzyszenia w budowę i rozwój obserwatorium w Niedźwiadach.  Podkreśliła także , że u podstaw sukcesu  leży   owocna  i wieloletnia współpraca PPSAE z szubińskim samorządem.

tekst:MN

Komentowanie jest wyłączone